KASUTUSTINGIMUSED

Eesti Arvutispordi Liit: MTÜ EESTI ARVUTISPORDI LIIT, registreeritud Eestis

Aadress: Harju maakond, Tallinn, Vesivärava tn 50, 10152, Eesti

Reg. kood: 80589159

E-post: info@e-sports.ee

Tel .: +37258502080

 

Seda veebisaiti haldab: Aurora Gaming OÜ, registreeritud Eestis

Aadress: Harju maakond, Tallinn, Vesivärava tn 50-201, 10152 Eesti

Reg.kood: 14745198

KMKR-number: EE100530247

E-post: info@aurora.pm

 

Viimati uuendatud: 12. detsembril 2020

See dokument võib olla teile kättesaadav teistes keeltes.

Selle dokumendi postitas MTÜ EESTI ARVUTISPORDI LIIT, Eesti seaduste alusel registreeritud mittetulundusühing, registrikood 80589159, registrijärgne asukoht Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Vesivärava tn 50, 10152, Eesti, ja Aurora Gaming Eesti seaduste alusel registreeritud OÜ, mille registreeritud asukoht on Harju maakond, Tallinn, Vesivärava tn 50-201, 10152 Eesti, kui Passport.gg pakkuja, edaspidi nimetatud „Ettevõte“, „Meie“, „Meie“ või „ Meid “, et aidata meie veebisaidi kasutajatel teada meie iseolevaid tingimusi.

Need kasutustingimused reguleerivad ettevõtte ja veebisaidi ning selle teenuste kasutajate suhteid.

Meie veebisaidile sisenedes ja seda kasutades Kasutaja:

 

(A) tunnistab, et on lugenud, mõistnud ja tingimusteta nõustunud käesolevate kasutustingimuste tingimustega, sealhulgas privaatsuspoliitikaga (juurdepääsetav veebis aadressil https://e-sports.ee/privacy-policy), mis on lisatakse käesolevaga viitena ja garanteeritakse, et ta järgib neid Veebisaidi ja selle teenuste kasutamise käigus;

 

(B) tunnistab ja nõustub, et on sõltumatult hinnanud veebisaidi ja selle teenuste kasutamise soovitavust ning ei tugine muule esitusele, garantiile ega avaldusele kui siin sõnaselgelt sätestatud; 

 

(C) esindab ja garanteerib, et tal on seaduslikult võimalik lepinguid sõlmida (nt Kasutaja on jõudnud kehtivas seaduses sätestatud vanusesse). Kui Kasutaja on alaealine, tutvub ta käesolevate kasutustingimustega oma vanemate / seaduslike eestkostjate abiga. Ettevõte soovitab vanematel või seaduslikel eestkostjatel jälgida oma laste veebitegevust. Laste privaatsuse kaitsmiseks soovitab ettevõte vanematel või seadusjärgsetel eestkostjatel kontrollida, et nende lapsed ei avaldaks kunagi tema isikuandmeid ilma vanemate või eestkostjate eelneva nõusolekuta. Ettevõte jätab endale õiguse piirata juurdepääsu teatud teenustele vanuse tõttu ja võib lubada alaealiste vanematele loal teatavate teenuste registreerimist. Ettevõte jätab endale õiguse küsida vanema nõusoleku kirjalikku tõendit alaealise kahtlusega kasutaja või veebisaidi ja selle teenuste kasutaja kohta. Igal juhul peavad alaealised veebisaiti ja selle teenuseid kasutama vanemate või seaduslike eestkostjate vastutusel ning eeldatakse, et nad on kõik teenuste kasutamise kinnitanud.

 

(D) kinnitab ja tagab, et ta ei pääse veebisaidile ja selle teenustele juurde VPN-i või muude sarnaste tööriistade kaudu.

Vastasel juhul on veebisaidi ja selle teenuste kasutamine keelatud.

Enne Veebisaidi / asjakohase teenuse kasutamist kohustub ja kinnitab Kasutaja, et ta on tutvunud kasutustingimuste tingimustega ja sellega seotud Teenuse lepinguga.


 1. Käesolevates kasutustingimustes kasutatud peamised mõisted ja mõisted

 

Veebileht tähendab Internetis postitatud ja ettevõtte tarkvara hallatavate veebilehtede kogumit, mida ühendab omavahel ühendatud aadressiruum Veebiteenuste funktsioonide raames, mida haldavad nii ettevõte kui ka partnerid.

Veebisaidi koduleht, mis pakub juurdepääsu kõigile veebisaidi lehtedele ja teatud teenustele, postitatakse Internetis aadressil https://e-sports.ee/ ning kõik selle domeenid ja alamdomeenid. Pärast esmast registreerimist saate teenustele juurde pääseda ka aadresside https://live.passport.gg/, https://passport.gg/ ning kõigi nende domeenide ja alamdomeenide kaudu.

Ettevõttel on õigus muuta Veebisaidi domeeninime või kasutada täiendavaid domeeninimesid, tingimusel, et Veebisaidi peamist funktsionaalsust oluliselt ei muudeta.

 

Teenused on ettevõtte, ettevõttepartneri (partneri teenus) projektid, mängud ja / või rakendused, mis on postitatud veebisaidile ja millele juurdepääs on tagatud veebisaidi, veebisaidi mobiilse versiooni ja teatud rakenduste või partnerite veebisaitidel.

 

Veebisaidi / teenuste juurdepääs tähendab juurdepääsu veebisaidi funktsionaalsetele valikutele ja teatud veebisaidi teenustele, mille kasutaja saab pärast registreerimisprotseduuri (volitus veebisaidil / teenuses), mida partner võib toetada. Veebisaidile ja igale veebisaiditeenusele pääseb juurde sisselogimise ja parooliga.

 

Partner on üksikisik (füüsilisest isikust ettevõtja) või juriidiline isik, kes arendab või haldab projekti, teenust, platvormi, mängu, turniiri, võistlust, üritust ja / või rakendust (partneriteenus), sealhulgas World Esports Consortium (WeSCO), Esports. NGO ja nende sidusettevõtted, samuti partnerid ja sponsorid. Kasutaja ja Partneri vaheliste suhete suhtes, mis tekivad Kasutaja poolt Partnerteenuse kasutamisel, reguleeritakse eraldi lepingutega.

 

Veebisaidi / teenuse kasutaja (“Kasutaja“, “Sina“, “Sinu“) – isik, kes on jõudnud teatud vanusesse, mis võimaldab kehtivate seaduste kohaselt täielikult vastutada oma tegude eest (täielikult võimeline ) või kui alaealine, vastab kõigile siin loetletud kriteeriumidele, olles saanud veebisaidile / teenusele juurdepääsu registreerimise teel ja nõustunud käesolevate kasutustingimuste ning muude lepingute ja reeglitega, mis reguleerivad teatud teenuste kasutamise korda.

 

Kasutaja konto (edaspidi “Konto“) tähendab kasutaja profiili, mis on loodud kasutaja registreerimisel veebisaidil / kasutaja raamatupidamisdokumentide loomisel, mis võimaldab kasutajal pääseda juurde veebisaidile ja / või selle teenusele ning identifitseerida teda kui kasutajat. ainulaadne veebisaidi kasutaja. Teatud teenuse puhul võib olla vajalik eraldi konto loomine. Selle loomise kord on reguleeritud vastavate teenuste lepingutega.

 

Sisu tähistab disainielemente, pilte, graafikat, skripte, arvutitarkvara (sh mängud ja rakendused), videot, muusikat, helisid ja muid objekte, mis on intellektuaalse tegevuse tagajärjel või mitte ja mille õigused kuuluvad ettevõttele, Kasutajad, partnerid või muud isikud.

 

Kasutustingimused tähendavad käesolevat lepingut, millega määratakse kindlaks Veebisaidi / Teenuse kasutamise üldtingimused ja protseduurid, mis reguleerivad Ettevõtte ja Kasutaja vahelisi õigussuhteid.

Teatud teenuste kasutamist reguleerivad lepingud, millele kasutaja saab juurdepääsu pärast veebisaidil registreerimist, on lahutamatu osa kasutustingimustest, samuti muudest sätetest ja reeglitest, mis täiendavad käesolevaid teenusetingimusi ja / või teatud teenuste lepingud .

Veebisaidi teatud teenuste lepingud võivad sisaldada spetsiaalseid standardeid, millel on otsene mõju ja prioriteet kasutustingimuste ühiste standardite suhtes. Kui mõnes lepingus ei ole sätteid, mis täielikult määratleksid (selgitaksid) Poolte õigusi ja kohustusi vastava Teenuse kasutamisel, järgivad Pooled selle tingimusi.

Need kasutustingimused on Ettevõtte avalik pakkumine, mis on mõeldud Kasutajale.

Kasutustingimuste, teatud teenuste lepingute ning kõigi muude veebisaidi / teenuste kasutamise korda reguleerivate sätete ja reeglite praegune versioon on paigutatud veebisaidile aadressil: https://e-sports.ee/tou nagu vastavate teenuste eraldi lehtedel (jaotistes).

 

 1. Veebisaidi / teenuse toimimise üldtingimused

 

2.1. Ettevõte teeb äriliselt mõistlikke jõupingutusi, et tagada veebisaidi / teenuste toimimine 24 tunni jooksul, kuid ei taga tehniliste rikete või plaanipärase hooldusega seotud katkestuste puudumist. Ettevõte ei garanteeri, et veebisait või mõni teenus toimib tulevikus mingil kindlal ajal või et nad ei lakka töötamast. Ettevõte võib igal ajal otsustada veebisaidi / teenuste haldamise ja hooldamise tühistada. Kuna me muudame veebisaiti alati teie jaoks paremaks, võivad mõned veebisaidi / teenuste funktsioonid ja teenused teie registreerimisel või hiljem igal ajal saadaval olla; teil on juurdepääs sellistele teenustele kohe, kui need kättesaadavaks saavad.

 

2.2. Veebisait ja teenused, sealhulgas funktsionaalsed valikud, samuti kõik veebisaidi skriptid, rakendused, sisu ja kujundus esitatakse “sellisena nagu on”.

 

2.3. Ettevõte ei anna mingeid garantiisid selle kohta, et veebisait või teenused võivad teatud kasutuseesmärkidele sobida või mitte. Ettevõte ei tohi garanteerida ega lubada mingeid konkreetseid tulemusi Veebisaidi ja / või Teenuste kasutamisel. Ettevõte ei taga veebisaidile postitatud sisu vastavust kasutaja individuaalsetele ideedele moraali ja eetika kohta.

 

2.4. Veebisaidi / teenuste kasutamisel võtab kasutaja ennetavaid meetmeid sisu, eriti kasutajate postitatud sisu ning muu materjali ja teabe kasutamiseks, samuti teatud toimingute tegemisel, sealhulgas veebisaidil olevate linkide klõpsamisel ja mis tahes failide, sealhulgas tarkvara kasutamisel, et vältida pahatahtliku tarkvara negatiivset mõju Kasutaja arvutile, samuti volitamata juurdepääsu Kontole, paroolirünnakut ja muid negatiivseid tagajärgi Kasutajale.

2.5. Veebisait / teenused võivad sisaldada reklaami- ja teabematerjale, mille ettevõte on oma äranägemise järgi paigutanud.

 

2.6. Veebisaidi / teenuste kasutamisega kinnitab Kasutaja, et tema vanus on kohaldatavate seaduste kohaselt selliseks kasutamiseks piisav ja / või tal on kõik vajalikud nõusolekud (nt vanemate nõusolekud) täielikult kooskõlas kehtivate seadustega, sealhulgas andmekaitseseaduste eesmärgil , vastasel juhul on veebisaidi / teenuste kasutamine keelatud.

 

 1. Veebisaidile / teenustele juurdepääsu saamise tingimused

 

Veebisaidile ja teatud teenustele juurdepääsu saamiseks loob kasutaja konto. Ettevõte võib volitamis- ja registreerimisteenuste osutamiseks kaasata Partnerid. Konto loomise protsess hõlmab kasutaja poolt järgmisi kohustuslikke toiminguid:

 

1) Küsimustiku täitmine Kasutaja andmetega

 

Konto registreerimisel täidab Kasutaja küsimustiku andmetega, mida ta peab Veebisaidil / Teenuses unikaalse Kasutajana tuvastamiseks piisavaks, välja arvatud küsimustiku kohustuslikud väljad, mille täitmine peab olema Kasutaja jaoks kohustuslik.

 

Ettevõte ei tohi mingil viisil kontrollida Kasutaja esitatud teavet, edaspidi “konto andmed” (kui mis tahes eraldi Teenuse osutamise tingimustes ei ole sätestatud teisiti), ei vastuta kolmandate isikute ees konto andmete täpsuse ja usaldusväärsuse tagamiseks.

 

Registreerimisvormi täitmise käigus loob kasutaja iseseisvalt sisselogimise ja parooli ning muud andmed veebisaidile / teenustele edasiseks juurdepääsuks.

 

Kasutaja kinnitab, et teda teavitatakse sellest, et tema konto turvalisus (kontod erinevates teenustes) sõltub otseselt parooli ja muude andmete keerukusest (sümbolite arv ja variatsioon), mis võimaldavad kasutajal juurdepääsu konto. Kasutajanimi ja parool on konfidentsiaalne teave ja neid ei tohi avalikustada, välja arvatud kehtivate seaduste ja / või käesolevate kasutustingimustega ette nähtud juhtudel. Samuti peavad kasutajad oma sisselogimise ja parooli saladuses hoidma. Kasutajad peavad ettevõttega ühendust võtma niipea, kui nad saavad teada, et nende kontot on kasutatud ilma nende nõusolekuta. 

 

Kasutajad tunnistavad, et ettevõte võib võtta mis tahes asjakohaseid toiminguid, sealhulgas peatada juurdepääsu kontole. Kasutajal on soovitatav luua üsna keeruline parool, et vältida kolmandate osapoolte rünnaku võimalust.

 

Varem oma kontole registreeritud kasutaja juurdepääs veebisaidile / teenusele toimub volitamise protseduuri läbimisega, s.t Kasutaja sisselogimise ja parooli sisestamisega.

 

Ettevõttel on õigus oma äranägemise järgi anda kasutajatele võimalus veebisaidile juurde pääseda, klõpsates küpsiste tehnoloogia abil automatiseeritud volituse tulemusena e-posti teel saadetud lingil.

 

Lisaks ülalkirjeldatud konto loomise viisidele võib kasutajale anda õiguse luua konto ja kasutada veebisaiti / teenust, kasutades selleks kasutaja loodud elektroonilise postkasti või konto (profiili) andmeid (sisselogimise ja parooli). välise ressursi volitused.

 

Ettevõte jätab endale õiguse muuta ja täiendada konto loomise viise.

 

Ettevõte võib kinnitada Kasutaja veebirakenduse kättesaamist konto loomiseks elektrooniliselt e-posti aadressile või SMS-i teel Kasutaja antud telefoninumbrile (ei kehti Kasutaja poolt tema poolt loodud konto kohta) sotsiaalmeedia konto).

 

Kasutajal on lubatud luua ainult üks (1) konto („mitme konto keelamine“).

 

Kasutajad garanteerivad, et kogu esitatud teave on täpne ja ajakohane. Kasutajad kohustuvad seda teavet oma kontol värskendama kohe, kui seda muudetakse, et see vastaks alati neile kriteeriumidele.

 

Kasutajaid teavitatakse ja nad nõustuvad, et eeldatakse, et nende konto avamisel esitatud teave kinnitab nende identiteeti.

 

Kasutajad nõustuvad kasutama veebisaiti / teenuseid ainult isiklikuks kasutamiseks ja hoiduvad kolmandatest isikutest nende kasutamisest, kui nad ei aktsepteeri kõiki selle tagajärgi.

 

2) Kasutaja nõusolek veebisaidi ja veebisaidi teatud teenuste kasutamiseks

 

2.1. Ettevõte teeb äriliselt mõistlikke jõupingutusi, et tagada veebisaidi / teenuste toimimine 24 tunni jooksul, kuid ei taga tehniliste rikete või plaanipärase hooldusega seotud katkestuste puudumist. Ettevõte ei garanteeri, et veebisait või mõni teenus toimib tulevikus mingil kindlal ajal või et nad ei lakka töötamast. Ettevõte võib igal ajal otsustada veebisaidi / teenuste haldamise ja hooldamise tühistada. Kuna me muudame veebisaiti alati teie jaoks paremaks, võivad mõned veebisaidi / teenuste funktsioonid ja teenused teie registreerimisel või hiljem igal ajal saadaval olla; teil on juurdepääs sellistele teenustele kohe, kui need kättesaadavaks saavad.

 

2.2. Veebisait ja teenused, sealhulgas funktsionaalsed valikud, samuti kõik veebisaidi skriptid, rakendused, sisu ja kujundus esitatakse “sellisena nagu on”.

 

2.3. Ettevõte ei anna mingeid garantiisid selle kohta, et veebisait või teenused võivad teatud kasutuseesmärkidele sobida või mitte. Ettevõte ei tohi garanteerida ega lubada mingeid konkreetseid tulemusi Veebisaidi ja / või Teenuste kasutamisel. Ettevõte ei taga veebisaidile postitatud sisu vastavust kasutaja individuaalsetele ideedele moraali ja eetika kohta.

 

2.4. Veebisaidi / teenuste kasutamisel võtab kasutaja ennetavaid meetmeid sisu, eriti kasutajate postitatud sisu ning muu materjali ja teabe kasutamiseks, samuti teatud toimingute tegemisel, sealhulgas veebisaidil olevate linkide klõpsamisel ja mis tahes failide, sealhulgas tarkvara kasutamisel, et vältida pahatahtliku tarkvara negatiivset mõju Kasutaja arvutile, samuti volitamata juurdepääsu Kontole, paroolirünnakut ja muid negatiivseid tagajärgi Kasutajale.

 

2.5. Veebisait / teenused võivad sisaldada reklaami- ja teabematerjale, mille ettevõte on oma äranägemise järgi paigutanud.

 

2.6. Veebisaidi / teenuste kasutamisega kinnitab Kasutaja, et tema vanus on kohaldatavate seaduste kohaselt selliseks kasutamiseks piisav ja / või tal on kõik vajalikud nõusolekud (nt vanemate nõusolekud) täielikult kooskõlas kehtivate seadustega, sealhulgas andmekaitseseaduste eesmärgil , vastasel juhul on veebisaidi / teenuste kasutamine keelatud.

 

 1. Veebisaidile / teenustele juurdepääsu saamise tingimused

 

Veebisaidile ja teatud teenustele juurdepääsu saamiseks loob kasutaja konto. Ettevõte võib volitamis- ja registreerimisteenuste osutamiseks kaasata Partnerid. Konto loomise protsess hõlmab kasutaja poolt järgmisi kohustuslikke toiminguid:

 

1) Küsimustiku täitmine Kasutaja andmetega

 

Konto registreerimisel täidab Kasutaja küsimustiku andmetega, mida ta peab Veebisaidil / Teenuses unikaalse Kasutajana tuvastamiseks piisavaks, välja arvatud küsimustiku kohustuslikud väljad, mille täitmine peab olema Kasutaja jaoks kohustuslik.

Ettevõte ei tohi mingil viisil kontrollida Kasutaja esitatud teavet, edaspidi “konto andmed” (kui mis tahes eraldi Teenuse osutamise tingimustes ei ole sätestatud teisiti), ei vastuta kolmandate isikute ees konto andmete täpsuse ja usaldusväärsuse tagamiseks.

Registreerimisvormi täitmise käigus loob kasutaja iseseisvalt sisselogimise ja parooli ning muud andmed veebisaidile / teenustele edasiseks juurdepääsuks.

Kasutaja kinnitab, et teda teavitatakse sellest, et tema konto turvalisus (kontod erinevates teenustes) sõltub otseselt parooli ja muude andmete keerukusest (sümbolite arv ja variatsioon), mis võimaldavad kasutajal juurdepääsu konto. Kasutajanimi ja parool on konfidentsiaalne teave ja neid ei tohi avalikustada, välja arvatud kehtivate seaduste ja / või käesolevate kasutustingimustega ette nähtud juhtudel. Samuti peavad kasutajad oma sisselogimise ja parooli saladuses hoidma. Kasutajad peavad ettevõttega ühendust võtma niipea, kui nad saavad teada, et nende kontot on kasutatud ilma nende nõusolekuta. Kasutajad tunnistavad, et ettevõte võib võtta mis tahes asjakohaseid toiminguid, sealhulgas peatada juurdepääsu kontole. Kasutajal on soovitatav luua üsna keeruline parool, et vältida kolmandate osapoolte rünnaku võimalust.

Varem oma kontole registreeritud kasutaja juurdepääs veebisaidile / teenusele toimub volitamise protseduuri läbimisega, s.t Kasutaja sisselogimise ja parooli sisestamisega.

Ettevõttel on õigus oma äranägemise järgi anda kasutajatele võimalus veebisaidile juurde pääseda, klõpsates küpsiste tehnoloogia abil automatiseeritud volituse tulemusena e-posti teel saadetud lingil.

Lisaks ülalkirjeldatud konto loomise viisidele võib kasutajale anda õiguse luua konto ja kasutada veebisaiti / teenust, kasutades selleks kasutaja loodud elektroonilise postkasti või konto (profiili) andmeid (sisselogimise ja parooli). välise ressursi volitused.

Ettevõte jätab endale õiguse muuta ja täiendada konto loomise viise.

Ettevõte võib kinnitada Kasutaja veebirakenduse kättesaamist konto loomiseks elektrooniliselt e-posti aadressile või SMS-i teel Kasutaja antud telefoninumbrile (ei kehti Kasutaja poolt tema poolt loodud konto kohta) sotsiaalmeedia konto).

Kasutajal on lubatud luua ainult üks (1) konto („mitme konto keelamine“).

Kasutajad garanteerivad, et kogu esitatud teave on täpne ja ajakohane. Kasutajad kohustuvad seda teavet oma kontol värskendama kohe, kui seda muudetakse, et see vastaks alati neile kriteeriumidele.

Kasutajaid teavitatakse ja nad nõustuvad, et eeldatakse, et nende konto avamisel esitatud teave kinnitab nende identiteeti.

Kasutajad nõustuvad kasutama veebisaiti / teenuseid ainult isiklikuks kasutamiseks ja hoiduvad kolmandatest isikutest nende kasutamisest, kui nad ei aktsepteeri kõiki selle tagajärgi.

 

2) Kasutaja nõusolek veebisaidi ja veebisaidi teatud teenuste kasutamiseks

 

Nõusoleku Veebisaidi ja Veebisaidi teatud teenuste kasutamiseks selle tingimustel, teatud teenuste lepingutes ning muude Veebisaidi / teenuste kasutamise korda reguleerivate sätete ja reeglite tingimustes väljendab Kasutaja toimingutel juurdepääs täpsustatud dokumentidele. Juurdepääs toimub klõpsates nuppu “Registreeru” või mõnel muul kokkuleppele viitaval nupul, mis on kasutaja ja Ettevõtte poolt selles lepingus sisalduvate tingimuste ja muude dokumentide osas lepingu sõlmimine.

Igal järgneval veebisaidile / teenusele juurdepääsul (veebisaidi / teenuse kasutamine) peab kasutaja väljendama oma nõusolekut käesolevate tingimuste, eraldi teenuste lepingute ning muude sätete ja reeglite tingimustega. veebisaidi / teenuste kasutamise korra reguleerimine versioonides, mida rakendatakse veebisaidi / teenuse tegeliku kasutamise hetkel.

Ettevõttel on õigus kehtestada teatavale teenusele juurdepääsuks spetsiaalne lisamenetlus (nõuda kasutajalt lisateavet ja / või nõuda täiendavate toimingute tegemist), mis sisaldab teatud teenuse lepingut ning muid teenusele lisatud sätteid ja reegleid. vastava teenuse leht.

 

3) Konto ülekanne

 

Kasutaja hoolitseb oma sisselogimisandmete turvalisuse eest, mis on vajalikud kontole juurdepääsuks. Kasutajanimi ja parool on konfidentsiaalne teave ning neid ei tohi avalikustada, välja arvatud kohaldatava seaduse ja käesolevate kasutustingimustega ette nähtud juhtudel. Kasutajal on keelatud mis tahes viisil levitada, kasutada või tahtlikult vastu võtta teavet, mis võimaldab juurdepääsu teise kasutaja kontole. Konto ja / või konto andmete edastamine kolmandatele isikutele ei ole lubatud. Juhul, kui Kasutaja on saanud teise kasutaja konto andmed (sisselogimise ja parooli), on Kasutajal keelatud kasutada sellist teavet teise kasutaja Kontole sisselogimiseks.

Juhul, kui ettevõte paljastab mis tahes fakti või kahtluse, et Konto on üle kantud või kantud üle käesolevaid kasutustingimusi rikkudes või kui sellele on muul viisil ligi pääsenud kolmas isik kui Kasutaja, on ettevõttel õigus peatada juurdepääs Kasutajale Konto ja / või Kasutajakonto blokeerimiseks.

Kasutaja teavitab ettevõtet viivitamatult oma konto sisselogimise ja parooli kaotamisest või muudest juhtimistest konto üle kontrolli kaotamise korral.4) Boonusprogramm

 

Teenus võib pakkuda boonusprogrammi. Kui Teenuse funktsionaalsus näeb ette Kasutajale boonuste määramist ettevõtte teatud toimingute tegemise eest, määratakse Kasutajale boonuseid, kui boonusprogrammi tingimused on täidetud. Boonuseid saab kasutaja vahetada ettevõtte poolt määratletud boonusstiimulite vastu. Boonussoodustuste saamiseks täidab Kasutaja Teenuses asjakohase käsu või täidab muid Ettevõtte määratud toiminguid (näiteks võtab ettevõttega ühendust e-posti teel, määrab kasutaja registreerimisandmed jne). Boonusprogrammi eesmärk on premeerida Kasutajat teatud toimingute sooritamise eest ja Ettevõte saab seda igal ajal muuta või tühistada. Boonuste ja boonuse stiimulite saamise tingimused määrab ettevõte.

Suunamise boonusprogramm. Suunamise boonusprogramm on teatud tüüpi boonusprogramm. Kasutajale määratakse üks boonus iga uue teenuse kasutaja eest, kes järgis Kasutaja isiklikul kontol saadaolevat, teenuses registreeritud ja Steami kontoga ühendatud kasutaja viidet. Kasutaja võib saada mitmesuguseid Ettevõtte poolt määratud boonusstiimuleid vastutasuks suunamisboonusprogrammi tulemuste põhjal kogunenud vastava arvu boonuste eest.

 

5) turniiridel osalemine

Ettevõte või partnerid võivad anda kasutajatele võimaluse osaleda turniiridel, võistlustel, võistlustel, kingitustel või muudel tegevustel. Sellises tegevuses osaledes nõustub Kasutaja tingimusteta olema seotud sellise turniiri, võistluse, võistluse või muu tegevuse tingimustega.

6) Maksed

Juhul kui veebisait / teenused pakuvad maksefunktsioonide kasutamist, reguleerivad teie makseteenuste kasutamist ka vastava maksepakkuja reeglid ja määrused.

 

 1. Veebisaidile / teenustele juurdepääsu taastamise / lõpetamise tingimused

4.1. Veebisaidile / teenustele juurdepääsu kaotamise korral on kasutajal võimalus selline juurdepääs iseseisvalt taastada, järgides veebisaidil / asjakohases teenuses sätestatud menetlust. Pärast kasutajale kättesaadava veebisaidi / teenuste iseseisva taastamise lõpetamist on kasutajal õigus pöörduda ettevõtte tugiteenuse poole.

4.2. Ettevõtte poole pöördumine ei tähenda tingimata, et juurdepääs veebisaidile / teenustele taastatakse usaldusväärselt.

4.3. Kui parool kaotatakse juurdepääsu saamiseks kolmanda osapoole ressursil loodud elektroonilisele postkastile või isiklikule profiilile, mida Kasutaja kasutab koos sisselogimisega veebisaidile juurdepääsu saamiseks, võib sellise parooli taastada ainult kolmanda osapoole ressurss.

4.4. Kasutaja nõustub, et ettevõte jätab endale õiguse igal ajal lõpetada juurdepääs Kasutaja kontole (samuti mis tahes kontole, mille kasutaja on teenuse raames täiendavalt loonud), samuti võtta mis tahes muid meetmeid juurdepääs veebisaidile / teenusele.

4.5. Juurdepääsu kontole võib lõpetada järgmistel põhjustel: a) selle sätete ja / või teatud teenuste lepingute rikkumine; b) valitsusasutuste asjakohasel taotlusel vastavalt kehtivatele seadustele; c) konto kasutamise pikaajaline kasutamata jätmine; d) ettenägematute tehniliste probleemide või turvalisusega seotud asjaolude tõttu; e) veebisaidi / teenuste kasutamise rikkumiste eest; f) muudel põhjustel, mida ettevõte peab mõistlikeks ja vajalikeks, sealhulgas veebisaidi või teatud teenuse toimimise turvalisuse tagamiseks.

4.6. Kasutaja nõustub, et Ettevõte jätab endale õiguse lõpetada Kasutaja konto teenindamine (konto eemaldamiseks), mida Kasutaja ei olnud kasutanud üle kolme kuu.

4.7. Kasutajal on õigus keelduda oma konto kasutamisest, kasutades selle eemaldamiseks spetsiaalset liidest, tingimusel et ettevõte täidab sellist funktsioonikomplekti või ettevõtte tugiteenuse taotlusel.

 

 1. Kasutaja konto andmete töötlemise tingimused ja kord

5.1. Isikuandmete paigutamine konto registreerimisel Veebisaidil (konto eraldi Teenuse raames) avaldab Kasutaja nõusoleku Kasutaja andmete töötlemiseks Ettevõtte poolt. Kasutaja andmete töötlemise üksikasjalikud vahendid, eesmärgid ja tingimused ning muud nende kasutamise tingimused on toodud eraldi dokumendis, mis reguleerib Kasutaja andmete kasutamist (Privaatsuspoliitika), mis on postitatud Veebisaidi lehele aadressil: https : //e-sports.ee/privaatsuspoliitika.

5.2. Kasutaja nõustub, et teatavate Teenuste raames, mille raames luuakse Kasutaja isiklik profiil, võidakse Kasutaja andmed postitada eraldi lehele, mis sisaldab profiili teavet. Profiili postitatud Kasutaja andmed loetakse üldiselt kättesaadavaks alates nende postitamise hetkest. Kasutajal on õigus piirata kolmandate isikute juurdepääsu isikliku profiililehe andmetele, kasutades Kasutajale saadaolevaid profiili sätteid, tingimusel et ettevõte täidab sellist funktsioonikomplekti.

5.3. Kasutaja andmete töötlemise eesmärk seisneb muu hulgas piiranguteta veebisaidi / teenuste täieliku kasutamise võimaluse pakkumises, reklaamikampaaniate elluviimises, sihtreklaami ja teenuste pakkumises, statistiliste uuringute läbiviimises saadud statistiliste andmete analüüs ja analüüs, samuti muude toimingute tegemine, mis on vajalikud veebisaidi / teenuste funktsionaalsete valikute nõuetekohaseks pakkumiseks jne.

5.4. Kasutaja nõustub, et ettevõttel on andmete töötlemisel õigus teha andmetega järgmisi toiminguid: kogumine, korrastamine, kogumine, säilitamine, kasutamine, edastamine kolmandatele isikutele (sealhulgas isikustamata statistiliste andmete edastamine), hävitamine ja muud tegevused, mis on vajalikud teenuste osutamiseks, veebisaidi kasutamiseks ning teatud teenuste kasutustingimuste ja lepingute täitmiseks.

5.5. Kasutaja juurdepääsu veebisaidile / teenustele võib küpsiste tehnoloogiat rakendada Kasutaja automatiseeritud autoriseerimiseks veebisaidil / teenuses, samuti statistiliste andmete kogumiseks, eriti veebisaidi / teenuste liikluse järjekoha kohta. Lisateabe saamiseks lugege palun küpsiste poliitikat, mis on postitatud veebisaidi lehele aadressil: https://e-sports.ee/cookie-policy.

5.6. Kasutajal on õigus küpsiste tehnoloogia kasutamist piirata või keelata, rakendades brauseri asjakohaseid seadeid.

5.7. Ettevõttel on õigus anda Kasutajale võimalus edastada andmeid kolmandatele isikutele spetsiaalsete tehnoloogiate (Open ID jms) abil, kui kasutaja on sellise edastamisega nõus. Sellega seoses ei taga Ettevõte Kasutajale konto andmete edastamise täielikkust ja õigsust ega vastuta andmete edastamise ajal andmete turvalisuse eest.

 

 1. Tähtaeg, peatamine ja lõpetamine

 

6.1. Käesolevate kasutustingimuste tähtaeg algab kuupäevast, mil Kasutaja näitab esmakordselt, et on nende kasutustingimustega nõustunud, ja see kehtib kuni nende kasutustingimustega lõpetamiseni.

6.2. Eelkõige, kuid mitte ainult, on ettevõttel õigus lõpetada Kasutajaga käesolevad kasutustingimused, kui Kasutaja rikub kehtivaid seadusi või rikub käesolevaid kasutustingimusi või kui Kasutaja ei kasuta oma Kontot teatud aja jooksul. kolm (3) või enam kuud.

6.3. Nii ettevõttel kui ka kasutajal on õigus käesolevad kasutustingimused igal ajal kohe lõpetada. Kasutajal on igal ajal õigus oma konto kasutamine katkestada. Ettevõte jätab endale õiguse igal ajal peatada Veebisaidile või teenustele või selle komponentidele juurdepääs ja nende kättesaadavus, hüvitamata Kasutajatele mis tahes kulusid, mis tahes liiki kaotusi või muid kulusid, sealhulgas mis tahes juhul käesolevate kasutustingimuste tingimuste üks rikkumine, kuid mitte ainult juhul, kui ettevõte lõpetab teenuste pakkumise veebisaitidel ja oma teenustes.

6.4. Ettevõte võib neid kasutustingimusi igal ajal muuta. Kõikidest kasutustingimuste muudatustest teavitatakse kasutajaid. Kasutaja kohustub muudatuste osas kasutustingimusi iseseisvalt kontrollima. Kui ei ole kokku lepitud, on Kasutajal õigus oma konto kasutamine lõpetada.

6.5 Käesolevate kasutustingimuste lõpetamise korral jäävad punktid 11-15 kehtima.

 

 1. Sisu postitamise ja kasutamise tingimused, ettevõtte õigused sisu eemaldamiseks.

 

7.1. Veebisaidile sisu postitades annab kasutaja ettevõttele, partneritele ja teistele kasutajatele tasuta, mitte ainuõigusliku, tühistamatu, igavese, ülemaailmse litsentsi tingimustel (alamlitsentsi õigusega) õiguse kasutada seda Sisu mis tahes viisil, mida Teenused vajavad, sealhulgas ilma piiranguteta, üldise teavitamise, ülevaatamise, muutmise, reprodutseerimise, tõlkimise ja töötlemise kaudu.

Juhul, kui ettevõte ja / või partner loob veebisaidil kohandatud jaotise, mis on pühendatud partnerile, tema projektile või kogukonnale, annab partner ettevõttele piiratud, igavese, tühistamatu, kasutustasuta tasuta ülemaailmse litsentsi (õigus alamlitsents), et kasutada Partneri nimesid, logosid, loosungeid, pilte, turundusmaterjale ja mis tahes muud sisu, mille Partner andis ettevõttele või mida ettevõte kasutas vastavas jaotises veebisaidi mis tahes viisil asjakohaste teenuste raames, sealhulgas eesmärgiga pakkuda teenuseid Partnerile, kohandada vastava partneri jaotist, samuti paigutada sellised materjalid ja sisu jaotisesse “Partnerid” või samalaadsesse jaotisesse veebisaidil ja muudes ressurssides, ettevõtte projektide portfellis, turunduses ja muudes ettevõtte materjalides. Ettevõttel on õigus kasutada avalikus suhtluses Partnerile viitamisel Partneri ametlikku logo ja nime.

7.2. Ettevõtte, partnerite ja teiste kasutajate poolt on Veebisaidil / Teenuste raames postitatud sisu kasutamine kasutaja poolt lubatud Veebisaidi / Teenuste funktsioonide komplekti raames, järgides mis tahes lubasid ja piiranguid võib õiguse omanik kehtestada, kui autori kaubamärgid (autoriõigused) või muu teave autori kohta on kaitstud ning autori nimi jääb muutmata.

7.3. Kasutajal ei ole õigust kasutajate, ettevõtte, partnerite ja teiste õiguste omajate isikute intellektuaalse tegevuse sisu ega muid tulemusi alla laadida ega muul viisil avalikkusele teatavaks teha (veebisaidil avaldada), kui see pole ilmselge. õiguste omaja nõusolek ja / või nõutav õiguste ulatus selliseks tegevuseks.

7.4. Ettevõte jätab endale õiguse modelleerida (filtreerida) või eemaldada Kasutaja avaldatud teavet (materjale), sealhulgas teavet (materjale), mis rikuvad käesoleva dokumendi asjakohastes osades kehtestatud keelde (samuti muid keelde ja kehtivate seaduste nõuded), sealhulgas privaatsõnumid ja kommentaarid, peatada, piirata või lõpetada juurdepääs mis tahes teenustele mis tahes ajal mis tahes põhjusel või põhjendamata, et ei vastuta sellise tegevusega kasutajale tekitatud kahju eest. .

7.5. Veebisaidil või teatud sisuteenuses ilmumise korral, mis Kasutaja (õiguste omaja) arvates rikub või võib rikkuda või mõjutab ilma kasutaja nõusolekuta tema autoriõigusi ja / või sellega seotud õigusi, kasutajal on õigus pöörduda ettevõtte poole, edastades rikkumise kohta avalduse tugiteenuse e-posti aadressile, järgides ettevõtte poolt selliste sõnumite suhtes kehtestatud nõudeid. Need nõuded kehtestab ettevõte taotlejale selleks, et ettevõte saaks tõhusalt reageerida veebisaidi või teatud teenuste kättesaadavusele, mis tõenäoliselt rikub kasutaja (õiguste valdaja) õigusi, ja välistamise eesmärgil. teiste kasutajate õiguste rikkumine juhul, kui ettevõte võtab meetmeid võimaliku rikkumise tõrjumiseks.

Taotleja avaldus ettevõttele oma õiguste võimaliku rikkumise kohta sisaldab järgmist:

 • täpne link sisu asukohale (URL-i aadress);
 • taotleja või tema volitatud esindaja kinnitus, et ta on nimetatud teoste õiguste valdaja;
 • mis tahes muu teave, mis kinnitab rikkumise fakti.

Juhul kui sisu on video- või helivormingus, peab avaldus sisaldama teoste täielikku algpealkirja, mille kasutusõigused kuuluvad taotlejale, samuti veebisaidile postitatud teoste pealkirja või teatud teenus.

Avalduse töötlemise raames jätab ettevõte endale õiguse nõuda täiendavat teavet ja dokumente.

Rikkumise fakti tuvastamiseks vajaliku teabemahu saamisel võtab Ettevõte viivitamata meetmed ebaseadusliku Sisu lukustamiseks ja eemaldamiseks.

7.6. Kui Veebisaidi või teatud teenuste raames ilmutab Kasutaja, et teiste kasutajate postitatud sisu on rõve või kuritahtlik, on Kasutajal õigus pöörduda Ettevõtte poole, kasutades Kasutaja käsutuses olevaid vahendeid, palvega eemaldada need Sisu. Kasutaja nõustub siiski, et ettevõte ei vastuta sisu eest, mis Kasutaja arvates on rõve või kuritahtlik.

 

 1. Ettevõtte õigused ja kohustused

 

8.1. Ettevõttel on kõik vajalikud õigused ettevõtte sisule (sealhulgas veebisaidil olevate arvutite tarkvara, andmebaaside, teabematerjalide, kasutajaliidese elementideks oleva graafika jms), ärinime, kaubamärkide (teenusemärgid), logo ja muud ettevõtte eraldusmärgid.

8.2. Veebisaidi ja / või teenuste aluseks olev tehnoloogia ja tarkvara on ettevõtte, partneri ning ettevõtte sidusettevõtete ja partnerite (edaspidi “tehnoloogia”) omand. Kasutaja nõustub mitte kopeerima, muutma, looma tuletatud teoseid, muutma inseneri tööd, monteerima tagurpidi või püüdma muul viisil leida mis tahes lähtekoodi, müüa, määrata, all-litsentsida või muul viisil tehnoloogiaga seotud õigusi üle anda.

8.3. Ettevõte teostab veebisaidi / teenuste jooksvat haldamist, määrab kindlaks nende struktuuri, liidese, lubab või piirab kasutajate juurdepääsu veebisaidile / teenustele ja kasutab muid neile antud õigusi.

8.4. Mõningaid Teenuseid haldavad Partnerid otse, ilma Ettevõtte osaluseta, mille tõttu pakub Ettevõte Kasutajatele ainult tehnilist võimalust nende kasutamiseks (juurdepääs Teenusele).

8.5. Mis puutub kasutajate vahelise suhtluse võimaluse pakkumisse, sealhulgas selle tagamine, et kasutajad saavad Veebisaidi / teenuste raames iseseisvalt mis tahes toiminguid teha, on Ettevõte osapool, kes on korraldanud ainult sellise vastastikuse seose tehnilist võimalust, ja Kasutajate poolt pakutava teabe, graafika ja muude materjalide edastamine, salvestamine ja Interneti kaudu juurdepääsu võimaldamine Interneti kaudu toimub ilma selliste materjalide muutmata või neid mõjutamata.

8.6. Ettevõttel on õigus:

8.6.1. igal ajal muuta veebisaidi liidest, selle sisu, teenuste loendit, muuta ja lisada kasutatud skripte, tarkvara, ettevõtte sisu ja muid veebisaidil kasutatavaid või hoitavaid objekte ning mis tahes serverirakendusi;

8.6.2. Põhjendusi esitamata eemaldage sisu, sealhulgas Sisu, mis rikub ja / või võib rikkuda kehtivaid seadusi, selle sätteid või mis tahes eraldi teenuse lepingut, teiste kasutajate või kolmandate isikute õigusi, põhjustada sellega kaotusi või ohustada ohutust;

8.6.3. eemaldage oma äranägemisel igasugune teave (sh Kasutaja privaatsõnumid, Kasutaja fotode kommentaarid, olekud, muu teave ja materjalid), sealhulgas teave, mille Kasutaja on Veebisaidile / Teenuste raames postitanud, rikkudes kohaldatavad seadused või nende sätted;

8.6.4. peatada, piirata või lõpetada Kasutaja juurdepääsu kõigile või mõnele Veebisaidi / Teenuse jaotisele;

8.6.5. eemaldab oma äranägemisel Kasutajakonto, sealhulgas juhul, kui Kasutaja teeb toiminguid, mis rikuvad kehtivaid seadusi või nende sätteid;

8.6.6. postitada kasutajatele välja sõnumid (sh e-kirjad, SMS-id jne), mis on sõnumid uute teenuste kasutuselevõtmise või endiste teenuste tühistamise, kasutustingimuste uue väljaande kinnitamise ja avaldamise kohta või teatava lepingu sõlmimise kohta Teenus, samuti need, mis sisaldavad reklaamiteavet ettevõtte teenuste ja partnerite teenuste kohta.

8.6.7. postitada kasutajatele sõnumid, mis sisaldavad kolmandate isikute kaupade või teenuste reklaami, mida ei tohi teostada ilma kasutajate eelneva nõusolekuta.

8.6.8. Ettevõte ei tegele Kasutajate vahel, samuti Kasutaja ja Partneri vahel tekkinud vaidluste ja konfliktiolukordade arutamise ja lahendamisega, kui seda kasutab Partnerteenuse kasutaja, vaid võib omal äranägemisel aidata tekkinud konfliktide lahendamine. Ettevõttel on õigus peatada, piirata või lõpetada Kasutaja juurdepääs Veebisaidile / Teenustele juhul, kui teised Kasutajad saavad põhjendatud kaebusi Kasutaja sobimatu käitumise kohta Veebisaidil.

8.6.9. Ettevõte jätab endale õiguse loovutada oma õigused ja kohustused kolmandatele isikutele oma äranägemise järgi, olles teavitanud Kasutajat siin täpsustatud viisidel. Teie käesolevad õigused ja kohustused loetakse vastava teate postitamise hetkel üleantuks.

8.6.10. võtke teiega ühendust oma kontaktandmete kaudu, mille olete andnud teile teenuste pakkumisega seotud eesmärkidel, sealhulgas teie identifitseerimine, turniiridel osalemine, veebisaidi kasutamine, teie konto jne

8.7. Kasutaja nõustub ja tunnistab, et kõik õigused, mida käesolevas lepingus sõnaselgelt ei anta, on Ettevõttel ja / või tema partneritel (kui see on kohaldatav).

Kasutajatele antud intellektuaalomandi õigused on litsentsitud, kuid neid ei müüda ega anna veebisaidile ega selle teenustele omandiõigust ega omandiõigust.

 

 1. Kasutaja õigused ja kohustused

 

9.1. Kasutajal on õigus:

9.1.1. korraldada Konto seaded, muuta Kontole juurdepääsu parooli ja teha muid toiminguid, mis on Kasutajale antud Veebisaidi / Teenuste funktsionaalsete valikute abil;

9.1.2. võtma muid Veebisaidi / teenuste kasutamisega seotud toiminguid, mis pole kehtivate seadustega keelatud.

9.1.3. Kõik õigused, mida siin ei ole Kasutajale sõnaselgelt antud, reserveeritakse vastavalt vajadusele ettevõttele ja / või partneritele.

9.2. Kasutaja:

9.2.1. järgima käesolevate teenuste tingimusi ja teatud teenuste lepinguid ning kehtivate seaduste seadusesätteid;

9.2.2. võtma vajalikke meetmeid, et tagada kontole juurdepääsemiseks kasutatavate konto andmete (sisselogimise ja parooli) konfidentsiaalsus ning veenduda, et parool pole brauserisse salvestatud (sealhulgas küpsiste tehnoloogia kasutamisel), kui teised kasutaksid arvutit isikud;

9.2.3. kui selline võimalus on ette nähtud Veebisaidi / Teenuse funktsioonidega, siis ärge postitage ilma nende eelneva nõusolekuta fotosid, millel on muid isikuid kui Kasutaja, välja arvatud juhtumid, kus sellist nõusolekut pole vaja vastavalt seadusele;

9.2.4. teavitama Ettevõtet kõigist Kasutaja suhtes tehtud toimingutest, mida võib pidada kuritahtlikuks, alandavaks, diskrediteerivaks jne;

9.2.5. aeg-ajalt iseseisvalt tutvuma kasutustingimuste ja teatud teenuste lepingute sisuga ning jälgima nendes tehtud muudatusi.

9.3. KASUTAJATE TERVIS

Kasutaja mõistab ja nõustub, et personaalarvuti pidev kasutamine pikema aja jooksul võib põhjustada mitmesuguseid füüsilise seisundi komplikatsioone, sealhulgas, kuid mitte ainult, nägemisprobleeme, skolioosi, mitmesuguseid neuroosi vorme, samuti muid soovimatuid ja negatiivseid mõjusid Kasutaja kehal.

Kasutaja garanteerib käesolevaga, et kasutab veebisaiti ja selle teenuseid ainult mõistliku aja jooksul koos puhkepausidega ning et kasutaja võtab oma tervise kaitsmiseks muid arsti poolt ettenähtud meetmeid.

Kasutajad peaksid kasutama järgmisi ettevaatusabinõusid:

-Vältige veebisaidi ja selle teenuste kasutamist väsinud või vähese une korral;

-Kasutage veebisaiti ja selle teenuseid ekraanist kaugel;

-Kasutage veebisaiti ja selle teenuseid valgustatud ruumis ning muutke ekraani heledust;

-Võtke tunnis kümme (10) kuni viisteist (15) minutit pause.

 

 1. Kasutajal on keelatud

10.1. teiste kasutajate isikuandmete kogumine;

10.2. mis tahes automaatsete või automatiseeritud vahendite kasutamine Veebilehele / Teenuste raames postitatud teabe kogumiseks;

10.3. korraldada sotsiaalset, rassilist, rahvuslikku või religioosset vaenu ja vaenu, sõjapropagandat, sotsiaalset, rassilist, rahvuslikku, usulist või keelelist paremust propageerivat propagandat või agiteerimist;

10.4. postitada Veebisaidile / Teenuste raames või saata privaatsõnumitega kolmandate isikute piiratud juurdepääsuga (konfidentsiaalset teavet) teavet, kui Kasutajal pole seaduse või lepingu kohaselt selle teabe avalikustamiseks piisavalt õigusi;

10.5. veebisaidil / teenuste raames postitada, paljundada, kopeerida, töödelda, levitada ja avaldada, avalikkusele teada anda, alla laadida, edastada, müüa või muul viisil täielikult või osaliselt kasutada ettevõtte, partnerite, teised kasutajad ja kolmandad isikud ilma nende eelneva nõusolekuta, välja arvatud käesolevas lepingus kehtestatud lepingud või teatud teenuste lepingud, kehtivad kehtivad seadused, samuti juhud, kui õiguse valdaja on sõnaselgelt andnud nõusoleku oma sisu tasuta kasutamiseks isik;

10.6. Sisu veebisaidile / teenustesse postitades kinnitab Kasutaja, et tal on kõik nõutavad õigused, sealhulgas õigus avalikkusele teada anda, et selline postitamine ei riku ega riku kasutaja õigusi ja seaduslikke huve. õiguste omajad ja kolmandad isikud ning et selleks on nõuetekohaselt ja ilmselgelt saadud kõik asjakohaste õiguste omajate ja kolmandate isikute vajalikud load ja nõusolekud. Kui Kasutajal puuduvad nõutavad õigused ja / või õiguste omaja nõusolek, on Sisu veebisaidile postitamine keelatud. Kasutaja nõustub, et Veebisaidilt sisu alla laadides annab Kasutaja sellele vaikimisi juurdepääsu teistele registreeritud kasutajatele. Veebileht on ainult vahend, mis võimaldab Kasutajal juurdepääsu sisule ja selle edastamist / sisule avalikkuse ette toomist. Ettevõtte poolt õiguste omanike õiguste kasutajate rikkumiste tõkestamiseks ja valeandmete levitamise tõkestamiseks võetud meetmete raames on ettevõttel õigus nõuda tõendite esitamist selle kohta, et kasutajal on vajalik maht õigused sisu (teoste) kasutamiseks veebisaidil / teenuse raames. Kuni sellise kinnituse saamiseni võidakse nimetatud tööd blokeerida;

10.7. postitada veebisaidile / teenuste raames üldsusele juurdepääsetavas vormis, mille sisu on teiste kasutajate või teiste isikute jaoks kuritarvitav või võidakse sellisena lugeda, samuti sõnumeid, pilte ja muid materjale, mis diskrediteerivad kasutajaid või teisi isikuid, sisaldab ähvardusi, apellatsioone vägivallale, ebaseaduslike meetmete võtmist, asotsiaalseid või ebamoraalseid tegusid, aga ka muid avaliku korra ja moraali põhimõtetega vastuolus olevaid toiminguid;

10.8. postitada Veebisaidile / Teenuse sisu raames, mis põhjustab või võib põhjustada üksikisiku au, väärikuse ja ärialase maine või organisatsiooni ärimaine kaotuse;

10.9. postitada veebisaidile / vandesõnu ja väljendeid sisaldava teenuse sisu raames, postitada veebisaidile / erootilist ja / või pornograafilist laadi teenuste materjalide või hüpertekstilinkide kaudu selliseid materjale sisaldavatele Interneti-veebisaitidele;

10.10. postitada Veebisaidile / teenuste raames enesetappu propageerivat teavet, mis sisaldab enesetapuvahendite kirjeldust ja mis tahes õhutust neid sooritada;

10.11. postitada veebisaidile / teenuste raames teavet, mis on seotud okultistide teema ja tegevusega (maagia, ennustamine, satanism, armastuse loitsud, loitsud, võlurid, rituaalid, astroloogia, horoskoobid jne);

10.12. postitada veebisaidile / teenuste raames reklaami ja muud teavet narkootiliste ja psühhotroopsete ainete kohta, sealhulgas teave ravimite levitamise kohta, nende valmistamise valemid ja nõuanded nende tarbimise kohta;

10.13. postitada Veebisaidile / Teenuste raames alaealiste õigusi rikkuvat teavet;

10.14. postitada Veebisaidile / Teenuste raames pettusteavet;

10.15. postitada Veebisaidile / Teenuste raames isikuandmeid, sealhulgas teiste Kasutajate või teiste isikute kontaktandmeid ilma nende eelneva nõusolekuta;

10.16. täpsustama konto registreerimisel või sisestama hiljem enda teada teavet, mis on vale või väljamõeldud, eesmärgiga teeselda end teiseks Kasutajaks ja eksitada Kasutajaid;

10.17. postitada veebisaidile teiste isikute või väljamõeldud isikute pilte, loomade, asjade pilte, abstraktseid pilte ja isiklikke fotosid, samuti mis tahes muid graafilisi pilte, mis ei ole neid pilte postitava Kasutaja fotod;

10.18. registreerige sama isiku poolt mitu kasutajakontot;

10.19. postitada Veebisaidile / Teenuste raames üldsusele ilma Ettevõtte eelneva nõusolekuta, edastada privaatsõnumitega tekstsõnumeid, graafikat ja muid reklaame sisaldavaid materjale;

10.20. võtma meetmeid, mis on suunatud veebisaidi / teenuste toimimise destabiliseerimisele, proovima volitamata juurdepääsu veebisaidi / teenuste või erasektsioonide (sektsioonidele, millele juurdepääs on lubatud ainult ettevõttele) haldamiseks, samuti võtma muid toiminguid samalaadsed tegevused;

10.21. teha volitamata juurdepääs teiste kasutajate kontodele parooli äraarvamise ja sisestamise abil, samuti proovida sellist juurdepääsu proovida;

10.22. rämpsposti postitamine – sisu, kaubanduse, poliitika, reklaami ja muu teabe (sh hüperlingid, mis viitavad sellise teabega Interneti-veebisaitidele ja / või nuhkvara sisaldavatele veebisaitidele) välja saatmine sisust;

10.23. kasutada veebisaiti / teenuseid võlgnike otsimiseks või muul taolisel eesmärgil;

10.24. postitada veebisaidile teavet, mis reklaamib tubaka ja tubakatoodete, narkootikumide, narkootiliste ainete, kangete ja madala alkoholisisaldusega jookide reklaami;

10.25. postitada Veebilehele muud teavet, mis Ettevõtte arvates ei vasta Veebisaidi loomise poliitikale ja eesmärkidele;

10.26. rikkuda käesolevate nõuete ja teatud teenuste lepingute nõudeid ning kehtivate seaduste seadusesätteid.

10.27. püüda mööda hiilida mis tahes veebisaidil / teenustes kasutatavatest turvameetmetest, sealhulgas juurdepääsu blokeerimine IP-aadressi põhjal;

10.28. muuta, kohandada, dekompileerida, lahti võtta või muuta Veebisaidi / teenuseid ja / või selle komponente ning intellektuaalomandi juurdepääsu, millele Kasutajale Veebisaidi / Teenuste kasutamise käigus antakse;

10.29. levitada veebisaiti / teenuseid ja / või mis tahes selle komponente ning intellektuaalomandile juurdepääsu, millele Kasutajale Veebisaidi / teenuste kasutamise käigus antakse, levitada nende koopiaid või ekraanipilte kas füüsilise levitamise teel meediumil või tehes selle Internetist allalaadimiseks kättesaadavaks kolmandate isikute poolt;

10.30. tõlkida Veebisait / Teenused ja / või selle komponendid teistesse keeltesse või luua muid Veebisaidi / Teenuste ja / või selle komponentide tuletatud teoseid;

10.31. kasutada veebisaiti / teenuseid muul viisil, mida käesolevad kasutustingimused ei kajasta, ja väljaspool tavapärast kasutamist.

 

 1. Poolte garantiid ja vastutus

 

11.1. Kasutaja tagab, et teabe, sisu, muude seadusega kaitstud intellektuaalse tegevuse tulemuste, nende osade või koopiate, samuti muude materjalide veebisaidile / teenuste raames postitamine ei riku kellegi õigusi ja seaduslikke seadusi huve.

11.2. Kolmandate isikute pretensioonide korral, mis tulenevad Kasutaja poolt käesolevate tingimuste rikkumisest, on ettevõttel kolmandate isikute teabe ja / või sisu postitamise ulatuses õigus esitada kättesaadav Kasutaja kontakt teave seadusega lubatud piires nõuetega taotlenud isikutele tekkinud lahkarvamuste lahendamiseks.

11.3. Kasutaja vastutab isiklikult igasuguse sisu või muu teabe eest, mille ta veebisaidile / teenustesse üles laadib või muul viisil veebisaidil või selle abiga avalikkusele edastab. Kasutaja lahendab iseseisvalt kolmandate isikute nõuded, mis on seotud sisu ja teabe ebaseadusliku postitamisega.

11.4. Hüperlingid mis tahes veebisaidile, tootele, teenusele, mis tahes veebisaidile / teenuste raames postitatud või kasutajate poolt sõnumites saadetud kaubandusliku ja mitteärilise teabega ei ole nende toodete (teenuste) heakskiit või nõustamine ettevõtte osa. Ettevõte ei vastuta sellise hüperlingi järgimise tagajärjel Kasutajale tekitatud kahju eest.

11.5. Kolmandate osapoolte veebisaitide järgimise järel teostab kasutaja omal vastutusel rakenduste installimise ja kolmandate isikute teenuste tarbimise. Selle sätteid ei kohaldata kasutaja ja kolmandate isikute suhete suhtes.

11.6. Andes Kasutajale tehnilise võimaluse Veebisaidi kasutamiseks, ei osale Ettevõte Kasutaja Konto sisu moodustamisel ja Sisu allalaadimisel ning see ei mõjuta kontrolli Kasutaja tegevuse üle.

11.7. Ettevõte ei tee ja tal puudub tehniline võimekus kasutajate teabe ja sisu esialgset modereerimist ning ta ei vastuta Kasutaja postitatud sisu eest.

11.8. Ettevõte ei vastuta Veebisaidi toimimise võimalike rikete ja purunemiste ning neist põhjustatud infokadude eest, kuid võtab eelnimetatu vältimiseks kõik võimalikud jõupingutused ettevõttest sõltuvalt. Ettevõte ei vastuta Kasutaja arvutile, mobiilseadmele või mis tahes muule seadmele või tarkvarale tekkinud kahjude eest, mis on põhjustatud või on seotud Veebisaidi / Teenuste või veebisaitidele / Teenused.

11.9. Ettevõte ei vastuta kolmandate isikute paroolirünnakute ja selle kaudu Kasutaja konto abil tehtud toimingute eest.

11.10. Ettevõte ei vastuta kahjude eest, sealhulgas kaotatud kasu või kahju eest, mis on seotud veebisaidi / teenuste, sisu või muude materjalide kasutamisega, millele kasutaja või teised isikud on veebisaidi abil juurde pääsenud, isegi kui ettevõte on hoiatanud või maininud sellise kahju tekkimise võimalust.

11.11. Ettevõte ei vastuta võimalike kahjude eest, mis võivad tekkida Kasutajale, sealhulgas andmete kaotamine, konto eemaldamine, sisu eemaldamine või veebisaidi / teenuse toimimise lõpetamine, võttes kõik võimalikud pingutused sõltuvalt ettevõttest välja või vähendada kahjulike tagajärgede riski.

11.12. Kasutaja vastutab ebaseaduslike toimingute eest, mis on tehtud Kasutajakonto abil, samuti seoses tema Kontoga sisu postitamisega Veebisaidil, Kasutajaprofiilil, teiste kasutajate isiklikel lehtedel, foorumitel, kommentaarides ja muudes jaotistes veebisaidi / teenuste kohta.

11.13. Käesoleva sätte sätete või kasutaja teenustele juurdepääsu veebisaidile juurdepääsu lepingute rikkumise korral võidakse teatud veebisaidi ja / või teenuste jaotisi piirata, peatada või lõpetada määramata ajaks. Juurdepääsu võib taastada Kasutaja asjakohase kirjaliku avalduse alusel, mis on ettevõtte äranägemisel.


 1. Hüvitamine ja vabastamine

 

12.1. Kasutaja nõustub vabastama, hüvitama ja hoidma Ettevõtte ja Partnerid kahjutuks igasugustest kahjudest, kahjudest, kuludest, sealhulgas mõistlikud advokaaditasud, õigused, nõuded, igasugused toimingud ja vigastused (sealhulgas surm), mis tulenevad või on seotud sellega Kasutaja Veebisaidi ja / või Teenuste kasutamisele, Kasutaja sisule, Kasutaja ühendusele Veebisaidi ja / või Teenustega, Kasutaja käesolevate kasutustingimuste rikkumisele või Kasutaja teiste õiguste rikkumisele

.

 1. Garantiide välistamine

 

VASTU TEISELT, KUIDAS NIMETATAKSE ESITATUD KIRJALIKU LEPINGUGA, MIS KIRJASTAB TEENUSE, VEEBILEHE JA / VÕI TEENUSE (T) KASUTAMIST, “OLEMAS”. SELLEGA TUNNISTAVAD KASUTAJAD, ET VEEBILEHT / / või TEENUS (ED) EI VÕI TÄITA NENDE ÜKSIKASJALIKUID EELISTUSI JA OOTUSI. ETTEVÕTE TEEB KÕIK ÄRIMÕISTLIKULT PÕHJUSTAVAD, ET KINDLASTI SAIDATA VEEBILEHE JA / VÕI TEENUS (t) e pidevat toimimist, VASTAVALT KASUTAJAD TUNNISTAVAD, ET Veebisait ja / või teenus (t) ei ole veata ja neid võidakse katkestada. ETTEVÕTTEL PEAB OLEMA ÕIGUS (JA SEE ON OLULISE TINGIMUSENA, ET KASUTAJAD KASUTAVAD VEEBILEHET JA / VÕI TEENuseid), et peatada või peatada tegevus ja / või juurdepääs veebisaidile ja / või teenusele (d) või selle mis tahes osale. KÕIGILE VÕI MÕNELE KASUTAJALE IGAL ajal. KOHALDATAVA ÕIGUSEGA VÕIMALDATUD MAKSIMAALSELT VÄLJASTAB ETTEVÕT TEGELIKKUSEGA KÕIK ILMASTATUD VÕI Kaudsed kaudsed täpsuse, asjakohasuse, ohutuse, viiruste vabaduse, vigade vabaduse, õiguspärasuse ja / või releedide ja andmeteabe, VÕI TEENUS (ed), MIDA OSUTAB ETTEVÕTTE, SELLE PARTNERID VÕI MUUD KASUTAJAD. ETTEVÕTJA EI GARANTEERI, ET KASUTAJATE ISIKU ARVUTITE VÕI TEISTE SEADMETE TOIMIVUS ON VEEBISAIDI JA / VÕI TEENUSTE (TE) KASUTAMISEKS piisav. KASUTAJATEL ON SOOVITATUD MÄÄRATA VARA ARVUTISÜSTEEMI NÕUDED VEEBISEHELE JA / VÕI TEENUSELE NING KUI NENDE ARVUTISÜSTEEM NÕUDED KOHALDAB.

 

 1. Vastutus

 

KUI KASUTAJA ELAB EUROOPA LIIDUS VÕI EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNAS, KOHALDAB SELLIST KASUTAJAT JÄRGMINE SÄTE:

ETTEVÕTLUS PAKUB ENDALE TEGUTSEMA KUTSES KASUTATUD TEENUSTE RAKENDAMISEKS TÖÖTAMISEKS KOHALDATAVA Hoolduse ja hoolsusega.

SELLE KUI ETTEVÕTTE VASTUTAMINE ON VÕIMALIK, VÕIB ETTEVÕTJA VABASTADA MÕNEST VÕI KOGUST SELLE VASTUTUSEST, TÕENDADES, ET LEPINGU MITTE- VÕI KEHTIV TÄITMINE ON TUNNISTAMATU JA TUNNISTAMATU KOLMAS OSAPOOL VÕI JÕUDMÕJU ASTMELE

KUI KASUTAJA ELAMISE VÄLJAS EI OLE EUROOPA LIIDUST VÕI EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNAST, KOHALDAB SELLIST KASUTAJAT JÄRGNEV säte:

KOHALDATAVA ÕIGUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES KORRAS EI OLE ETTEVÕTTE VASTUTA OTSE, KOHE, KAUDSE VÕI MITTEKAHJULIKU KAHJU, KAOTATUD KASUMI, KAOTUSEST SAADUD KAHJUDE JA / VÕI ANDMETE HÄVITAMISE, KAOTUSEST / KADUMUSEST TULENEVA KAHJU KASUTAJATE RAAMATUTELE SAADI VÕI SAABUMISE KASUTAJA KAOTUS VEEBISEHEL ja / või teenuses (t), samuti kaotus / hävitamine / muutused kasutaja poolt foorumites või vestlustes. Igal juhul piirdub ettevõtte vastutus kasutajate ees tegeliku kahju eest, mis ei tohi ületada 100 eurot. KASUTAJA EI SAA SAADA SAADA SAADUDA KAOTATUD KASUMI HÄVITAMIST MITTE ASJAOLUDES. ETTEVÕTE EI VASTUTA OTSE, KOHE, KAUDSE VÕI SEOTUD KAHJU, KAOTUD KASUMI, KASUTAJATE VÕI KOLMANDATE ISIKUTE KAHJUSTAMISE EEST:

(A) VEEBILEHE JA / VÕI TEENUSE (TE) KASUTAMINE VÕI VÕIMALUS KASUTADA;

(B) KOLMANDATE POOLTE LUBATU LÄBIVAATAMINE KASUTAJA ISIKUANDMETELE, SEALHULGAS, MITTE KASUTAJA KONTO, MÄNGUSISE KONTO, MITTE MÄNGUKOND KONKREETSEKS; JA

(C) KÕIK KOLMANDATE ISIKUTE AVALDUSED VÕI KÄITUMINE VEEBILEHEL ja / või TEENUS (ed), FOORUMID VÕI VESTLUSED VÕI VEEBILEHE KOMMENTAARID. ETTEVÕTTE EI VASTUTA VÕIMALIKU VIIVITAMISE VÕI JÕUTUMATA JÄTKAMISEKS PÕHJUSTEST, MIS ON ETTEVÕTTE MÕISTLIKUST KONTROLLIMISEST VÄLJA ARVATUD, SEALHULGAS, ILMA PIIRANGUTA, MITTE VÕIMALIK TÄITMISEKS TÄITMATA JÄRGMISTAMATA JÄRGMISEID JUHISEID, VÕI SELGITUSI , SÕDA, TERRORISM, EPIDEEMIKA, PANDEEMIA, RIOTID, KÕRVALDUSED, KODANIKU- VÕI SÕJALIKE ASUTUSTE TEGEVUSED, TULEKÜLG, ÜLEMPUUD, ÕNNETUSED, VÕRGU INFRASTRUKTUURI RIKKED, STRIKKID, VÕI TRANSPORDILIIKMED

KUI KOHALDATAV ÕIGUS KEELAB VASTUTUSE PIIRAMIST VÕI VÄLISTAMIST, TULEB ETTEVÕTTE VASTUTUS PIIRATA LUBATUD MAKSIMAALSELT.

 

 1. Lõppsätted

 

15.1. Teatud teenuste kasutustingimused ja lepingud jõustuvad nende vastuvõtmise hetkest. Teatud Teenuste kasutustingimustega liitumise (nõustumise) tingimused ja lepingud on toodud käesolevates kasutustingimustes.

15.2. Ettevõte võib neid teatavate teenuste kasutustingimusi ja lepinguid ilma ette teatamata muuta. Ettevõtte ühepoolselt tehtud kasutustingimuste muudatused jõustuvad alates nende muudatuste avaldamise päevast Interneti-veebisaidil / asjakohaste teenuste lehtedel. Kasutaja kohustub sõltumatult kontrollima teatud teenuste kasutustingimusi ning lepingute tingimusi muudatuste osas. Kasutaja enda tutvumiseks toimingute tegemata jätmine ei pruugi olla aluseks tema kohustuste täitmata jätmisele ning sellega, et kasutaja ei järgi käesolevas seaduses kehtestatud piiranguid ja teatud teenuste lepinguid.

15.3. Ühe või mitme selle sätte ja / või teatud korras kehtiva korra või kehtiva kohtuotsusega vastuvõetud teenuste lepingute kehtetus ei põhjusta lepinguosalistele lepingute kehtetust tervikuna. Ühe või mitme sätte kehtetuks tunnistamise korral vastavalt kehtestatud korrale võtavad lepinguosalised oma kohustused seal kõige lähemal viisil, mida lepinguosalised lepingu sõlmimisel ja / või kokkulepitud muudatuses eeldavad.

15.4. Koostöö õigusasutustega. Ettevõte teeb koostööd kõigi õiguskaitseasutuste uurimiste, kohtukutsete või taotlustega tingimusel, et need on asjakohases jurisdiktsioonis seaduste poolt täielikult toetatud ja dokumenteeritud. Ettevõte järgib rangelt AML-i (rahapesu tõkestamise), KYC-i (tunne oma klienti) ning muid vastavate jurisdiktsioonide panga- või valitsuse põhimõtteid ja määrusi. Nõustute täielikult aitama ettevõtet nimetatud määruste täitmisel ja esitama vajaliku teabe, kui volitatud asutus seda teilt nõuab.

15.5. Ei loobu. Ettevõtte suutmatust nõuda või jõustada käesolevate kasutustingimuste mis tahes sätet teie poolt rangelt täitmata või seda, et ettevõte ei kasuta käesolevatest kasutustingimustest tulenevaid õigusi, ei tõlgendata kui loobumist või loobumist ettevõtte õigusest väita või tugineda mis tahes sellisele sättele või õigusele selles või muus asjas. Ettevõtte selgesõnaline loobumine käesolevate kasutustingimuste mis tahes sätetest, tingimustest või nõuetest ei tähenda loobumist mis tahes tulevastest kohustustest nende sätete, tingimuste või nõuete täitmiseks. Välja arvatud käesolevates kasutustingimustes sõnaselgelt ja konkreetselt sätestatud juhtudel, ei loeta ühtegi Ettevõtte esitatavat avaldust, avaldust, nõusolekut, loobumist või muud tegevust või tegevusetust käesolevate kasutustingimuste muudatusena ega ole õiguslikult siduv.

15.6. Ülesanne. Kui selline loovutamine ei too tõenäoliselt kaasa Kasutaja õiguste vähenemist, jätab Ettevõte endale õiguse loovutada käesolevatest kasutustingimustest tulenevad õigused ja kohustused kolmandatele isikutele oma äranägemise järgi, teatades sellest Kasutajatele e-posti teel või muudetud kasutustingimuste avaldamine. Käesolevatest kasutustingimustest tulenevaid kasutaja õigusi ja kohustusi loetakse ülalnimetatud teate või avaldamise hetkel üle antud ettevõtte käsundisaajale.

Nendest kasutustingimustest tulenevad kasutaja õigused ja kohustused, samuti õigused kasutaja konto juurde pääsemiseks on isiklikud ja neid ei saa üle anda.

15.7. Käesolevaid kasutustingimusi ja lepingute sõlmimist seoses teatavate teenuste ja lepingupoolte vastastikuste suhetega reguleerivad Inglismaa ja Walesi seadused, kui Kasutaja suhtes kohaldatav seadus ei sätesta selgesõnaliselt teisiti.

Kui Kasutaja elab Prantsusmaal, kehtivad käesolevate kasutustingimuste kohta Prantsuse seadused ja kõik vaidlused, mis tulenevad käesolevate tingimuste väljatöötamisest, tõlgendamisest või täitmisest, kuuluvad Prantsusmaa kohtute ainupädevusse.

15.8. Kõik käesolevad vaidlused lahendatakse kirjavahetuse ja läbirääkimiste teel, kasutades kohustuslikku kohtueelset (nõude) menetlust. Juhul kui pooled ei jõua läbirääkimiste teel kuuekümne (60) kalendripäeva jooksul alates päevast, mil teine ​​lepinguosaline sai asjakohase kirjaliku nõude, jõuavad vaidlusalused küsimused kohtule. ettevõtte asukohas (välja arvatud kohtuasja vastuvõetavus muudes kohtutes).

Vastavalt määruse 524/2013 / EL artiklile 14 pakub Euroopa Komisjon tarbijatele veebipõhist vaidluste lahendamise platvormi, millele on juurdepääs järgmisel aadressil: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

15.9. Kasutustingimuste täitmisega seotud küsimustes pöörduge palun ettevõtte poole aadressil info@aurora.pm või kirjalikult Harju maakond, Tallinn, Vesivärava tn 50-201, 10152 Eesti.

15.10. Teie ametlikku suhtlusmeili peetakse e-posti aadressiks, mille määrasite konto loomise käigus. Nende kasutustingimuste alusel võime teile teatada mis tahes viisil: (i) postitades teate veebisaidile; või (ii) meili saatmine siis teiega seotud e-posti aadressile. Veebisaidile postitamise teel edastatavad teated jõustuvad postitamisel ja e-posti teel saadetud teated jõustuvad meili saatmisel. Teie kohustus on hoida oma e-posti aadress ajakohasena. Kui me selle saadame, loetakse, et olete saanud kõik e-kirjad, mis on saadetud teiega seotud e-posti aadressile, sõltumata sellest, kas olete meili tegelikult saanud või mitte.

15.11. Veebisait / teenused võivad sisaldada kolmandate isikute intellektuaalomandit. Kõik sellise intellektuaalomandi omandiõigused ja õigused kuuluvad vastavatele omanikele ning neid võivad kaitsta kehtivad autoriõiguse või muud intellektuaalomandi seadused ja rahvusvahelised lepingud. Need kasutustingimused ei anna teile õigusi sellisele intellektuaalomandile. Valve, Valve logo, Steam, Steami logo, Dota, Dota 2 logo, Counter-Strike, Counter-Strike logo on Valve Corporationi kaubamärgid ja / või registreeritud kaubamärgid.